Toestemming DNB geen belang bij wijziging

2018-32 De toets die DNB op grond van artikel 3:112 e.v. Wft dient toe te passen, kan er niet toe leiden dat individuele werknemers zich er jegens hun werkgever niet meer op kunnen beroepen dat hun pensioenaanspraak niet zonder Lees verder