Masterclass Pensioenakkoord

Op 5 juni jl. is tussen het kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel, ook wel genoemd het Pensioenakkoord 2019. De details van het akkoord moeten nog worden Lees verder