Masterclass Pensioenakkoord

Op 5 juni jl. is tussen het kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel, ook wel genoemd het Pensioenakkoord 2019. De details van het akkoord moeten nog worden Lees verder

Gevolgen opzegging

Het regent deze zomer interessante vonnissen over pensioenwijzigingen. Zoals Hof A'dam 8 juli 2019. Werkgever zegt uitvoeringsovereenkomst (UO) met pensioenfonds op en brengt nieuwe opbouw onder bij een pensioenverzekeraar. Lees verder