Pensioenakkoord: kort commentaar1 min read

Print Friendly, PDF & Email

Het nieuwe stelsel haalt veel pijnpunten uit het huidige systeem.
Los van het transitievraagstuk (invaren en compensatie) heeft het nieuwe stelsel veel goeds in zich en lijkt het toekomstbestendig. De Hoofdlijnennotitie zorgt echter ook voor hersengymnastiek. In het artikel ‘Pensioenakkoord: analyse & commentaar’ in PensioenAdvies 2020 nr. 7/8 ga ik daar verder op in: zie voor de gehele inhoud elders bij Publicaties.