VU Lezing I – Pensioenakkoord1 min read

Print Friendly, PDF & Email

Woensdag 2 september 2020 bespreken deskundige sprekers de juridische vragen, knelpunten en mogelijke oplossingen inzake het pensioenakkoord. Het akkoord is een feit, maar de uitvoering en implementatie zal nog met veel juridische vragen gepaard gaan. De houdbaarheid van de verplichtstelling, invaren en eigendomsrecht, gelijke behandeling en overgangsrecht, wijziging van bestaande pensioenregeling, de positie van zelfstandigen. Spreker en onderwerpen zijn:

Emile Soetendal, Pensioenfederatie. De bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners, pensioenfondsen en pensioenfondsorganen: wie beslist waarover.

Edwin Schop, Sprenkels & Verschuren. Het traject van wijziging van de pensioenregeling: medezeggenschap, instemming, valkuilen, do’s en don’ts.

Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Gelijke behandeling op grond van leeftijd: op diverse punten is sprake van leeftijdonderscheid; afschaffen doorsneemethodiek, leeftijdafhankelijk toedelen van vermogen, overgangsrecht bestaande DC regelingen en looncompensatie bij directe overstap vanuit een bestaande regeling bij progressieve premie: is hier een rechtvaardiging voor.

Herman Kappelle, hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. De fiscaliteit bij de contracten volgens het Pensioenakkoord: invulling, overgangsrecht, afdoende en hanteerbaar?

Jorik van Zanden, promovendus pensioenrecht bij de Universiteit Utrecht. Verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen: houdbaar onder contracten volgens Pensioenakkoord gelet op EU mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten.

Monique van der Poel, promovendus aan de Vrije Universiteit. Invaren: wel/geen probleem met eigendomsrecht; het vervallen van individueel bezwaarrecht; invaren voor gepensioneerden; toetsingscommissie.

Mark Boumans, Montae & Partners. Pensioenakkoord en arbeidsmarkt, waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.