College ‘pensioen van toen’

'Ons pensioen van toen, bezien vanuit nu'. Op verzoek van de jongere pensioenprofessionals bij KPS die behoefte hebben aan een college over de ontwikkelingen van ons pensioenstelsel in historisch perspectief, geeft KPS op 24 Lees verder

Masterclass Pensioenakkoord

Op 5 juni jl. is tussen het kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel, ook wel genoemd het Pensioenakkoord 2019. De details van het akkoord moeten nog worden Lees verder